Home

Gospelkoor Happiness 1

 

Na vele jaren van zingen, muziek maken, getuigen, bemoedigen, herinneringen maken en delen heeft Gospelkoor Happiness besloten om te stoppen.

 

We zijn daarom niet meer te boeken voor optredens.

 

Wij kijken met warme gevoelens terug op de afgelopen jaren en wil daarom leden, oud-leden, gastleden, muzikanten, technici, dirigent (en) en een ieder die gospelkoor Happiness mogelijk gemaakt hebben bedanken.